GM-CAD

Certificate Energetice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Vrei o REDUCERE de 20%?

Tot ce trebuie sa faci este sa introduci numarul de telefon in campul de mai jos si te sunam noi.

PROCEDURA

CERTIFICAT ENERGETIC RAPID

Urmeaza cei 3 pasi explicati mai jos, si o sa primesti un certificat energetic de la auditorul energetic autorizat, in maxim 48 de ore. confirmarii platii, comanda se va onora in termen de 3 zile lucratoare.

Daca se doreste ridicarea originalului, se poate face in termen de 30 de zile la sediul nostru.

NE CONTACTEZI

Pentru a afla toate informatiile despre obtinerea unui certificat energetic si pentru a lua legatura cu auditorul care se va ocupa de cladirea ta.

VIZIONAM CLADIREA

Stabilim vizionarea cladirii si te programam in cel mai scurt timp posibil, in functie de disponibilitatea ta, de Luni pana Duminica intre orele 8 si 24.

PRIMESTI CERTIFICATUL

Ai un certificat energetic atat in format fizic, cat si electronic (scanat) pe CD si Email impreuna cu Planul Releveu al cladirii.

Vrei o REDUCERE de 20%?

Tot ce trebuie sa faci este sa introduci numarul de telefon in campul de mai jos si te sunam noi.

Intrebari frecvente

 • 1. Planul Releveu al Cladirii – in cazul in care nu exista deja, se intocmeste de catre personalul nostru calificat in momentul vizionarii apartamentului.
 • 2. CF-ul Cladirii – pentru a prelua adresa exacta.
 • 3. Anul PIF ( punerii in functiune ) – in cazul in care acesta nu se cunoaste, poate fi aflat din Certificatul Fiscal obtinut de la Primarie.

Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri si este valabil 10 ani de la data eliberarii, inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea la care existe un certificat valabil, se efectueaza lucrari de renovare majora, ce schimba consumurile energetice ale acesteia.

In Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

ART.I , PCT. 17. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 – 13^3, cu următorul cuprins:

 • Art. 13^1. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

  (2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

  (3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

  (4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

 • Art. 13^2. – (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.

  (2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.

  (3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

 • Art. 13^3. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin.

  (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5.”

In funcţie de performanta energetica avuta, cladirile se incadreaza in 7 clase, pe o scala energetic ce porneste de la clasa A – caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, de pana la 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G – corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/mp/an.